Doa Agar Hati Tentram di Tengah Kesedihan

Kesedihan memicu hati menjadi bergejolak.
Perpisahan dan kematian kerap kali menimbulkan kesedihan bagi banyak orang. Juga soal impian yang tak terwujud, serta kesulitan dalam menjalani hidup.
Kesedihan menjadi penderitaan tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Bahkan dapat menimbulkan keterpurukan dan depresi.
Terutama ketika kondisi seperti sekarang ini. Kematian menimbulkan kesedihan bagi banyak orang.
Kesedihan dapat menjadikan hati bergejolak. Penolakan bahkan pembangkangan muncul dalam hati. Ketika mengalami kesedihan, dianjurkan menentramkan hati dengan doa ini.

Doa Ketentraman Hati

 Doa Ketentraman Hati
Allahumma inni 'abduka, ibnu 'abdika, ibnu amatika, nashiyati biyadika, madlin fiyya hukmuka, 'adlun fiyya qadlauka, as aluka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan mi kholqika, awista tsarta bihi fi 'ilmin ghaibi 'indaka an taj'alal qur'anan rabi'a qalbi wa nura shadri wa jala a huzni wa dzahaba hammi.
Artinya,
" Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu (Adam) dan anak hamba perempuan-Mu (Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, keputusan-Mu berlaku padaku, ketentuan-Mu kepadaku pasti adil. Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk diri-Mu, yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu gaib di sisi-Mu. Mohon jadikan Alquran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka, dan penghilang kesedihanku."